Skip to main content

Fraternitas Cursica

DARBI TAISNĪBAI • UZTICĪBA DRAUGAM • ZOBENS TĒVZEMEI

Fraternitas Cursica dibināta 1947. gada 7. maijā Pinnebergā, Vācija pie Baltijas universitātes, kur tajā laikā studēja ap 1500 latviešu. 27 Fraternitas Cursica dibinātāji jau 1947. gada 29. aprīli ievēl pagaidu prezidiju, izvēlas krāsas: melns-zils-zelts, devīzi un korporācijas nosaukumu. Par Fraternicas Cursica devīzi tiek izvēlēta “Darbi taisnībai. Uzticība draugam. Zobens tēvzemei.” Melnā krāsa simbolizē darbus taisnībai, zilā krāsa – uzticību draugam, savukārt, zelta krāsa – zobenu tēvzemei. Korporācijas dibinātāju vidū ir vairāki Universitātes Sports (US) airētāji, kuri izsakās, ka kurši bijuši drosmīgi vīri un krietni airētāji – tā rodas korporācijas nosaukums – Kuršu Brālība resp. Fraternitas Cursica. Balstoties uz korporācijas nosaukumu, ikdienās Fraternitas Cursica biedri tiek dēvēti par kuršiem. Izvēlēto nosaukumu airētāji attaisno ar Fraternitas Cursica vienības vairākām uzvarām starptautiskās airēšanas regatēs Hamburgā.
Fraternitas Cursica logotips
1947 gada 7. maijā Fraternitas Cursica rīko pirmo komeršu un šo datumu izvēlas par savu dibināšanas dienu. Jau vienā no nākošajiem konventiem krāsas pārkārto uz melns-zelts-zils, pieņem Terbatas ūzusu un A!K!K! garantē pie Lettonias. 1949. gada 15. septembrī Fraternitas Cursica tiek uzņemta L!K!A! un tā atsedz krāsas. Kad 1949. gada oktobrī Baltijas universitāte savu darbību izbeidz, Fraternitas Cursica jau noturējusi 130 konventus, 62 literāros vakarus un izaudzinājusi 6 zēnu coetus. Daudz kuršu Vāciju atstāj, bet konventa darbība turpinājās uz īpaša komāna pamata, apvienojot savus locekļus sešas dažādās valstīs. 1992. gadā kuršu kopa tika izveidota arī Latvijā, bet jau no 20.gs. 90.g. vidus tā kļuva par nozīmīgāko faktoru korporācijas pastāvēšanai nākotnē – norisinājās internās sadzīves veidošana, tika uzņemti jauni biedri, izveidojās filistru biedrība. No 2001. gada Fraternitas Cursica ir arī sava pastāvīgā mītne Rīgā, kas atrodas Ausekļā ielā 3.

Topošajiem kuršiem

Fraternitas Cursica

Par latviešu studentu korporācijas Fraternita Cursica biedru var kļūt jebkurš vīriešu kārtas latvietis, kurš aktīvi studē jebkurā Latvijā akreditētā augstākās izglītības iestādē un/vai jau ir ieguvis augstāko izglītību – gan profesionālo, gan akadēmisko. Korporācijas biedrs nevar būt biedrs organizācijā, kas nodarbojas ar pretnacionālām aktivitātēm un/vai darbībām, kā arī nevar būt citas korporācijas vai akadēmiskās mūžorganizācijas biedrs.
Fraternitas Cursica rīko viesu vakarus katra akadēmiskā semestra ietvaros, uz kuriem ir laipni aicināti visi interesenti, kuri atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem. Lai uzzināt sīkāku informāciju par viesu vakariem, kā arī lai uz tiem pieteiktos, vērsties pie t/l old! Toma Heringa vai t/l mag! lit! com! Andre de Souza.

Amatpersonas

Fraternitas Cursica

Ernests Kārlis
Ernests Kārlis Šteinbergs
t/l I š!
Linards Birznieks
Linards Birznieks
t/l II š!
Pauls Jurāns
Pauls Jurāns
t/l III š! com!
Toms Herings
Toms Herings
t/l old! com!

Sazinieties ar mums

AR PRIEKU JUMS ATBILDĒSIM